آشنایی با اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران

برای نخستین بار اتحادیه صنف ظروف کرایه تهران در سال 1330 تاسیس و راه اندازی شد.

درگذشته برای برگزاری جشن ها ، عزاداری ها و سایر مراسمات تالارهای پذیرایی با کارکرد امروزی وجود نداشته است. جشن ها و دیگر مراسمات که بوسیله مردم برگزار میشد در خانه عده ای از متمولان و ثروتمندان شهر اتفاق میافتاد. بنابراین برای رفع نیاز وسایل و فراهم کردن اسباب برگزاری اینگونه مراسمات در سال 1330 اتحادیه صنف ظروف کرایه تهران شروع به کار کرد تا این نیاز را برای مردم تهران رفع نماید.

باگذشت زمان همراه با افزایش جمعیت ، شهرنشینی وگسترش شهر تهران و همزمان با آنها افزایش مراسمات شادی و عزاداری مردم نیاز به مکان هایی بود که اینگونه مراسمات در آن برگزار شوندبرای رفع این نیاز در سال 1340 با ساخت و بهره برداری از تالار ها ، این صنف دارای اتحادیه تالار ها شد.

نخستین رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی شهر تهران جناب آقای حاج خلیل نوروزی بودند.

ایشان به همراه آقایان خرسندیان ، مجد آبادی ، مصطفی ملکی پور و سیف الله دولو هیئت مدیره این اتحادیه را تشکیل دادند.

بدین خاطر که وظایف اتحادیه تالارهای پذیرایی و صنف ظروف کرایه به یکدیگر مرتبط بود ، تصمیمی مبنی بر ادقام این دو صنف درهم و تشکیل اتحادیه تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه تهران صورت بگیرد..

بعد از گذشت سال های طولانی و با افزایش تعداد دفاتر خدمات مجالس در شهر تهران که البته اغلب آنها بدون داشتن پروانه کسب به فعالیت میپرداختند و باعث ایجاد مشکلات کثیری برای افراد مختلف، می شدند با پیگیری های ریاست کنونی این اتحادیه، جناب آقای خسرو ابراهیمی نیا برای سامان دادن به چنین دفاتری و علاوه بر آن بالا بردن اطمینان مشتریان این تصمیم گرفته شد که این دفاتر و سایر شرکت ها و مراکزی که در این موضوع مشغول بکار هستند، تحت نظارت اتحادیه تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه شهر تهران باشند که این تصمیم با موافقت مجمع محترم امور صنفی، توزیعی و خدماتی همراه شد و نام این اتحادیه از سال 1385 به اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران تغییر پیدا کرد.

خسرو ایراهیمی نیا

جناب آقای ابراهیمی نیا

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی

از سال ۱۳۸۵ نام این اتحادیه به نام اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران تغییر یافت.

جناب آقای خسرو ابراهیمی نیا

ریاست کنونی اتحادیه

برای ساماندهی این دفاتر خدمات مجالس و بالابردن اطمینان مردم این تصمیم گرفته شد که این دفاتر و تمامی شرکت ها و مراکزی که در ضمینه خدمات مجالس و تجهیز مجالس خدماتی ارائه می دهند زیر نظر اتحادیه تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه تهران باشند

مراحل و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب موقت و يا دائم و يا تعويض/تمديد پروانه کسب دائم و يا تبديل پروانه کسب موقت به دائم

هئیت مدیره اتحادیه

از سال ۱۳۸۵ نام این اتحادیه به نام اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران تغییر یافت.