هئیت مدیره اتحادیه

از سال ۱۳۸۵ نام این اتحادیه به نام اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران تغییر یافت.

خسرو ابراهیمی نیا

خسرو ابراهیمی نیا

ریاست اتحادیه

رضا نور

رضا نور

بازرس اتحادیه

نوروز عبداللهی

نوروز عبداللهی

معاون اول

علی یحیایی

علی یحیایی

بازرس اصناف

محسن نیک امجاد

محسن نیک امجاد

معاون دوم

حمید تهرانی

حمید تهرانی

خزانه دار

اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیزمجالس تهران
اتحادیه

به ما بپیوندید

اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران