هئیت مدیره اتحادیه

از سال ۱۳۸۵ نام این اتحادیه به نام اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران تغییر یافت.

بیژن عبداللهی مقدم

بیژن عبداللهی مقدم

رئیس اتحادیه

مهردخت اربابی

مهردخت اربابی

دبیر اتحادیه

علی یحیایی

علی یحیایی

معاون اول

خسرو ابراهیمی نیا

خسرو ابراهیمی نیا

بازرس اصناف

حبیب طلائی

حبیب طلائی

معاون دوم

نیلوفر مهدی خانلو

نیلوفر مهدی خانلو

خزانه دار

اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیزمجالس تهران
اتحادیه

به ما بپیوندید

اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران