info@etalar-teh.ir

راه ارتباط با ما

021-88535255-8

تماس با ما

 بحران سازی اعتراض‌های خیابانی برای تالار‌های پذیرایی

بحران سازی اعتراض‌های خیابانی برای تالار‌های پذیرایی

عضو اتحادیه تالار‌های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران با انتقاد از وضعیتی که به دلیل اعتراض‌ها در سطح شهر به وجود آمده گفت: متاسفانه اعتراض‌ها به کسب و کار اصناف لطمه شدیدی زده و این لطمه برای تالار‌های پذیرایی و…