info@etalar-teh.ir

راه ارتباط با ما

021-88535255-8

تماس با ما

 شکایت از تالارها و جبران خسارت

شکایت از تالارها و جبران خسارت

شکایت از تالارها در صورتی امکان پذیر است؛ تالار به تعهدات که با شخص مهمان خود بسته است عمل نکند و باید شکایت از طرف شخص شاکی به دادگاه تحویل داده شود. معنا تعهد و ابطال در قرارداد با تالارها…