info@etalar-teh.ir

راه ارتباط با ما

021-88535255-8

تماس با ما

 بررسی مراحل اخذ مجوز تالار های پذیرایی

بررسی مراحل اخذ مجوز تالار های پذیرایی

این روز ها با تغییر سبک زندگی، کوچک شدن فضای خانگی و از آن طرف فرهنگ آپارتمان نشینی، شرایطی را ایجاد کرده است، تا احداث و وجود  تالارهای پذیرایی بیشتر از قبل احساس شود. برای ساختن تالارهای  پذیرایی نخستین گام…