info@etalar-teh.ir

راه ارتباط با ما

021-88535255-8

تماس با ما

 شبی به یاد ماندنی با مدیریت جشن عروسی

شبی به یاد ماندنی با مدیریت جشن عروسی

مدیریت جشن عروسی یکی از تاثیرگذارترین اموری است که در ابتدای راه برگزاری مراسم باید در مورد آن تصمیم­گیری شود. بی­شک ترتیب دادن مراسمی که مدیریت واحدی آن را کنترل و هدایت نمی­کند، با نتیجه مطلوب فاصله زیادی خواهد داشت.…