info@etalar-teh.ir

راه ارتباط با ما

021-88535255-8

تماس با ما

 رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران بیان کرده  از زیرزمین ها به جای تالار استفاده می شود.

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران بیان کرده از زیرزمین ها به جای تالار استفاده می شود.

 رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران اعلام کرده که در چند ماه اخیر صنف تالارهای پذیرایی به ورشکستگی کامل رسیدند و از جایگزین شدن زیرزمین ها به جای تالار خبر داد.  خسرو ابراهیمی نیا رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی از عملکرد ستاد…