info@etalar-teh.ir

راه ارتباط با ما

021-88535255-8

تماس با ما

 تالار‌های عروسی تهران کی بازگشایی می‌شوند؟

تالار‌های عروسی تهران کی بازگشایی می‌شوند؟

با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از افرادی که در آستانه تدارکات عروسی شان بوده اند، دغدغه بازگشایی تالار‌های عروسی را دارند. افرادی که در اصناف مربوط به پذیرایی تالار‌ عروسی فعالیت ‌می‌کنند نیز، ضررهای زیادی را در طول این چند…

 بازگشایی تالار عروسی تهران

بازگشایی تالار عروسی تهران

   در شرایط کنونی با شیوع بیماری کرونا کمی دشوار شده است اما اگر قرار به بازگشایی تالار عروسی تهران باشد تالارها موظفند که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. مخالفت با بازگشایی تالارهای عروسی تهران همان طور که می…